Camelia Shiseido
1
Eylül 2013
Ürün Inovasyonu

BENZERSİZ KALİTE TESTİ

SHISEIDO kalitesinden ve güvenliğinden asla ödün vermez; müşterilerimize olan bu taahhüdümüz çerçevesinde üretim prosesinin her bir aşaması için eşsiz kalite testleri geliştirdik.   Ürün gelişimi sırasında, malzemelerin, mikroorganizmaların incelenmesi, kullanılan maddelerin analizi, X-ray testleri, silme testleri, el çantası testleri gibi farklı birçok test tekrar edilir. Üretimi tamamlanan Shiseido ürünleri, nihai aşamada benzersiz bir kalite ve duyu testine tabi tutulurlar.

Laboratuvar çalışmalarının ötesinde, müşterilerimizin normal veya yoğun bir günde karşı karşıya kaldığı durumlardan yola çıkarak farklı bazı testler de gerçekleştiriyoruz:
• “Drop test” adını verdiğimiz düşme testi ürünün belli açılardan ve tekrarlı düşmelere karşı dayanıklılığını belirlememize yardımcı olur.
• “Wiper test” adını verdiğimiz silme testi rujun sonuna dek kullanılabildiğinden emin olmamazı sağlar.
• “Tube compression test” adını verdiğimiz tüp testi, tüp ambalajlı ürünlerin tekrarlı kullanımlarında içeriklerinin değişmediklerinden emin olmamızı sağlar.
• “Temparature stability test” adını verdiğimiz ısıl kararlılık testi ile, kullanılan malzemelerin güneş ışığı, aşırı sıcak veya soğuk karşısındaki stabilitesi ispatlanır.
• “Transportation test” adını verdiğimiz nakliye testi ile, ürünün nakliye sırasında maruz kalınan darbelerden etkilenmemesi garantilenir.